HRANA ZA KVASCE

WordPress Tables Plugin

ODABIR I DOZIRANJE HRANE ZA KVASCE

Nakon izbora željenog kvasca, potrebno je proceniti koliko slobodnog, kvascima lako dostupnog azota ima u komini. Što su uslovi za prirodno razmnožavanje kvasaca teži, to je potrebno dodati više hrane na samom početku fermentacije.
Iako nije generalno i opšte prihvaćeno pravilo, ipak preporučujemo da se u kominu dodaje 2 puta više hrane od mase kvasca u anhidrovanom stanju i to na početku i po završetku 1/3 fermentacije.
Hrana za kvasce se dodaje i nakon 2/3 fermentacije ukoliko je proces fermentacije usporen iz bilo kog razloga.
Hrana za kvasce se dodaje direktno u kominu pre inaokulacije kvasaca.
Ako hranu umešate u tečnoj fazu komine (sokom ili širom) ili vodom koju želite da dodate u kominu, uradićete odličnu stvar. Odnosno prisustvo lako raspoloživog azota kvascu, biće ravnomernije.